Literární soutěž TRAPSAVEC

Propozice soutěže:

 • Soutěž je tematicky zaměřena na práce, zasvěcené přírodě a trempování
 • Soutěží se ve třech kategoriích dle věku a předchozích úspěchů
  • PRÓZA A POEZIE DO 23 LET
  • PRÓZA A POEZIE NAD 23 LET
  • PRÓZA A POEZIE OLDPSAVCŮ - Ti, co získali v Trapsavci tři a více cen bez ohledu na věk.
 • Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu - ZLATÉHO TRAPSAVCE
 • Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky v rozsahu do čtyř stran A4 a maximálně tři básně - celkem šest prací.
 • Každou práci zašlete, prosíme, v devíti nepodepsaných kopiích (8x pro porotce a 1x pro archiv)
 • K pracem je nutno připojit lístek se jménem a adresou, datem narození a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou účastníka - pro zaslání zvadla na slavnostní oheň - předávání cen.
 • Organizátoři Trapsavce se zavazují oslovit alespoň dva autory (autorky), účastnící se soutěže a nejpozději do jednoho roku od vyhlášení výsledků jim vydat sbírku.
 • Účastí v soutěži dává autor pořadatelům právo uveřejnit jeho práce v každoročně vydávaném sborníku soutěže, nebo je použít pro propagaci soutěže ve spřátelených časopisech.
 • Uzávěrka literární soutěže TRAPSAVEC je každoročně 30. dubna.

Účastí v literární soutěži TRAPSAVEC získáváš kromě pozvání na vyhlášení výsledků i možnost publikace v některém z trampských, hudebních či tábornických časopisů, které věnují část svého prostoru Trapsavci - jsou to například časopisy WAMPUM NESKENONU, PUCHEJŘ, PORTÝR, SEVERKA, STOPAŘ, OSLAVSKÉ BOUDY, TOMÍK, ŘÁDKY, CESTA, TRAMPSKÝ SPRAVODAJ a další.
Účastí v Trapsavci navíc získáváš nárok na sborník vítězných prací posledního řočníku a roční zasílání literárního občasníku ŘÁDKY zdarma.

Ahoj Draculea a Tony

Sdružení Avalon
Iva Spurná - Draculea
Komořanská 87/13
143 00  Praha 4